Jill üniversitede çalışmadan önceki dönemlerde özel eğitim okullarında öğretmenlik yapmıştır. “Engelli ve özel eğitime muhtaç olan çocuklar” alanında kapsamlı araştırmalar yürütmüştür. Araştırmalarının ana konusu engelliliğe bakış açımız, engelli insanları tanımlama şeklimiz ve konuya ilişkin örgütsel tepkiler arasındaki ilişkilerdir. İngiltere hükümeti tarafından engelliliğin önemli tanımlayıcılarını ve okulların engelli çocukların karşılaştıkları öğrenme engellerini anlamak için kullanabilecekleri bir araç geliştirmek için finanse ettiği bir dizi ulusal projede baş araştırmacı olarak görev yapmıştır. Son zamanlarda down sendromlu çocuklara yönelik ipad oyunları geliştirmek ve değerlendirmek için yaratıcı ortaklar ve yazılım tasarımcıları tarafından finansal destek sağlanmıştır. Kendisi halen Oxford Üniversitesi'nde ve ortaöğretim kurumlarında meslektaşları ile birlikte öğrencilerin okuldaki öğrenme, ilişkilendirme ve aidiyet deneyimlerini anlamak için çalışmaktadır.

Özel ilgi ve uzmanlık göstererek engellilik alanında karmaşık ve derin öğrenme güçlükleri olan öğrenciler üzerine kapsamlı yazılar yazmıştır. En son çıkan kitabının adı “Understanding and Responding to the Experience of Disability” (Engellilik Farkındalığı)