Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk

Ayşe Bilge Selçuk, 1971 yılında Ankara’da doğdu. İlköğrenimini Ahmet Vefik Paşa İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde yaptı. Lisans eğitimini psikoloji üstüne, yüksek lisans eğimini gelişimsel psikoloji üstüne Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde dereceyle tamamladı. Yüksek Lisans tezi, ODTÜ Mustafa Parlar Vakfı Yılın Tezi Ödülü’ne layık görüldü. Gelişimsel psikoloji doktorasını Melbourne Üniversitesi’nden Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlı olan Psikoloji ve Davranış Bilimleri Bölümü’nden aldı. Doktora çalışmasının tümü Melbourne Üniversitesi’nin karşılıksız özel bursu ile desteklendi.

Ayşe Bilge Selçuk, doktorasını tamamladığı 2003 yılından bu yana Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta, lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Araştırmalarını kurucusu ve direktörü olduğu Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda yürütmektedir. Laboratuvar, bilindiği anlamıyla bir fen bilimleri laboratuvarı değil, tüm dünyayı bir çalışma sahası olarak ele alan, insana dair her konunun yurt içi ve dışındaki ilgili ve yetkin tüm öğrenci, meslektaş ve uzmanlarla işbirliği halinde çalışıldığı bir ofistir. Bununla uyumlu olarak, Ayşe Bilge Selçuk’un ilgileri insan gelişimi ve psikolojik sağlığı üstüne olan tüm konuları kapsar. Araştırmalarının bir kolu, çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimine etki eden unsurları ortaya çıkarmayı hedefler. Bu amaçla, özellikle ebeveynlik, anne-baba-çocuk etkileşimi, çocuğun mizaç özellikleri ve kültüre odaklanır; çocuğun mizaç özelliklerine uygun yetiştirme şekillerinin anlaşılmasını amaçlar. Araştırmalarının diğer kolu ise, insanlarda farklı yaşlarda ortaya çıkabilen psikolojik güçlüklerin bebeklik ve çocukluk dönemlerindeki temellerini ele alır. Tüm bu soruları sadece kendi aile ortamında anne-babası tarafından yetiştirilen çocuklarda değil, farklı kültürlerden, farklı sosyoekonomik koşullarda büyüyen çocuklarda, göçmen çocuklarda, yetiştirme kurumlarında yaşayan çocuklarda, psikolojik travmaya maruz kalmış çocuklarda, otizmli çocuklarda ve fiziksel engeli olan (ortopedik engel, duyma engeli gibi) çocuklarda inceler.

Ayşe Bilge Selçuk’un prestijli bilimsel dergilerde yayımlanmış 70 civarında makale (42’si uluslar arası indekste yer alan bilimsel dergi makalesi) ve kitap bölümü, 80 civarında gazete ve dergilerde yayımlanmış makalesi, 2’si keynote (anahtar) konuşma olmak üzere 200 civarında kongre konuşması ve araştırma sunumu vardır. Araştırmaları zaman zaman yerli ve yabancı yazılı-görsel medyada (ZDF, SBS, CNN, TRT, Açık Radyo, Guardian vb.) yer bulmuştur. Koç Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan Ana babalık kitabının editörlerindendir; çeşitli bilimsel dergilerin yardımcı editörlüğünü ve hakemliğini yapmış, çeşitli üniversitelerin ve bilimsel kuruluşların danışma, değerlendirme ve ödül kurullarında yer almıştır.

Çocukların psikolojik gelişimi ve sağlığına yönelik araştırmaları sebebiyle, Ayşe Bilge Selçuk’a 2015 yılında Queensland Üniversitesi tarafından Onursal Kıdemli Araştırmacı unvanı verilmiştir.

Bir psikoloji akademisyeni olarak Ayşe Bilge Selçuk’un hedefi, bir yandan bu alanlardaki bilgiyi artırmak için yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar yapmak, bir yandansa elimizde halihazırda var olan bilgiyi üniversiteden çıkartarak yararlı hale getirmek, insanın ve toplumun iyiliğine katkı yapacak şekilde aileler, eğitimciler ve ilgili tüm kişi ve kurumlarla paylaşmaktır.

Ayşe Bilge Selçuk, 19 ve 11 yaşlarında iki çocuk annesidir.